MICROSCOOPANALYSE

Waarom een bodemanalyse door bodemLEVEN laten uitvoeren?

METEN IS WETEN

Het in kaart brengen van de microbiologie in de bodem is een fantastische manier om echt een duidelijk beeld te krijgen van de bodemgezondheid. Een bodemanalyse van BodemLEVEN geeft een populatieschatting voor de vier belangrijkste organismen-groepen: schimmels, bacteriën, protozoa en nematoden.

GOED VERSUS SLECHT

Met deze methode kunnen we een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem (goede versus slechte micro-organisme) en in welk stadium van opvolging/successie uw bodem zich bevindt.

BALANS

Om goed te kunnen functioneren moeten de bodemorganismen in balans, levend en actief zijn. Alleen dan kan de bodem zijn gezondheid behouden. Deze organismen werken, groeien en functioneren allemaal samen in een complexe, dynamische relatie die we het bodemvoedselweb noemen.

BODEMVOEDSELWEB

Het bodemvoedselweb is een ondergronds ecosysteem dat bestaat uit een gemeenschap van organismen. Het beschrijft een complex levend systeem en de samenwerking met de omgeving, planten en dieren.

bodemvoedselweb

onze visie

klimaatherstel

Vanuit mijn achtergrond in de ergonomie leer je altijd eerst de bronaanpak toe te passen. Hierbij kijkt of je een probleem bij de oorsprong kunt aanpakken. De klimaatcrisis dient ook bij de bron te worden aangepakt; de bodem. Slagen we erin om het bodemleven te herstellen dat zullen we er ook in slagen de rest van de natuur te herstellen.

gezondheid

De bodem is de basis van onze voedselsystemen. Een gezonde bodem is daarom cruciaal voor een gezond voedselsysteem, een gezonde samenleving en het behoud van biodiversiteit en schoon drinkwater.

leven

Als je met een microscoop naar een gezonde bodem kijkt dan krioelt het van het leven. Er leven miljoenen micro-organismen in de bodem die samen een compleet ecosysteem vormen. Zoals in ieder ecosysteem valt of staat alles met balans.

Over de microscopist

bodemvoedselweb analist

Katrien de Graaf

Met de microscoop maakt Katrien de het bodemleven zichtbaar. Zij is gecertificeerd bodemanalist en in opleiding tot consultant voor bodemregeneratie bij de Soil Food Web school van Elaine Ingham.

Vul direct het inzendingsformulier in

contactgegevens

Postadres

Starnheim 13, 1391 RV Abcoude

Telefonisch bereikbaar

Katrien de Graaf +31 (0)6 247 538 11
Mon – Fri, 8:30-18:00

Neem contact op